Kenali doa supaya suami rindu istri yang Bisa Kamu Kerjakan

Diposting pada
doa agar dia selalu merindukan kita

bacaan agar dia rindu kita. Doa yaitu salah satunya wujud usaha yang sedang dilakukan oleh manusia untuk untuk mendapatkan apa yang diingini, termasuk membuat orang lain rindu. Allah S.W.T. Sang Maha pembolak balik hati manusia, karena itu dengan doa agar org yg kita cintai merindukan kita, hal semacam itu tersebut bukanlah soal yang tidak dipungkiri.

Diambil dari blog martabattujuh.com kapabilitas doa yang datang dari hati yang tulus dapat benar-benar menggetarkan. Karenanya saat lagi merindukan orang lain, bisa itu ibu kita, teman dekat, pujaan hati, suami atau istri, sampaikan pada Allah S.W.T.. Maka Allah akan pasti mengantarkan perasaan rindu tersebut kepada yang dituju.

bacaan doa ketika rindu seseorang

Merindukan orang lain yang disayangi, seperti suami, istri, kawan dekat, orang tua atau pujaan hati sebuah soal yang lumrah buat tiap-tiap manusia. Manalagi jika ada jarak yang pisahkan Kamu. Hati rindu ini sebagai fitrah buat manusia. Asal orang yang dirindukan tepat dan bukan orang yang haram untuk dikangenin.

Kalau sukar memberikan hati rindu itu secara langsung, sampaikan terhadap Allah S.W.T. melalui doa supaya dia merindukan kita. Melaksanakan doa ketika kita rindu seseorang, karenanya insya Allah hati rindu itu dapat berbalas. Balasannya ialah orang yang kita rindukan juga dapat merindukan kita. Ini adalah doanya.

doa perindu kekasih dan Terus-menerus Menyintai Lantaran Allah SWT

Perasaan cinta yakni fitrah yang nyata dipunyai oleh tiap-tiap manusia. Akan tetapi jadi manusia kita juga harus dapat batasi agar perasaan cinta itu gak menjerumuskan dalam lembah dosa. Karena itulah semua jiwa pastinya mau menyenangi sebab Allah S.W.T..

Begitu juga pada saat rindu. Bikin perasaan rindu yang kita punya sebagai hati rindu sebab Allah SWT. Karena itu dengan membaca doa supaya dia pun merindukan kita berikut, orang yang kita rindukan bisa merindukan kita juga.

Allahumma inni as aluka, bihaibati adhamatika, wabisatwati jalaalika antaj’ala mahabatii fii qalbi (sebut namanya bin nama ayahnya) wa’an tulqil mawaddata wamahabata fii qalbihi wa aththofhu, alayya bi fadhlika yaa kariim.

Artinya: “Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu, berkah wibawa keagungan-Mu dan amukan keluhuran-Mu, agar engkau jadikan kecintaan di dalam hati (sebut namanya bin nama ayahnya). Dan resapkanlah kecintaan dan kasih sayang terhadapku di dalam hatinya. Dan cenderungkan ia padaku lewat anugrah-Mu. Wahai dzat yang maha mulia.”

QS Ali Imran: 31, Supaya Orang yang Dikangenin Merindukan Kita Juga

Merindukan orang lain adalah perasaan yang membahagiakan serta merupakan fitrah buat setiap insan. Tetapi semakin lebih membahagiakan apabila hati rindu kita berbalas dengan orang tersebut yang tentunya merindukan kita. Pada QS. Ali’ Imran: 31 juga terdapat doa agar suami selalu rindu dan setia setengah mati.

Selaku seorang muslim, serahkan semua yang kita rasakan pada Allah adalah cara yang amat pas. Allah SWT yang Maha Membolak-balikkan perasaan manusia. Dengan membaca doa agar mantan rindu dan minta balikan berikut, hati rindu kita bisa tersampaikan dan orang tersebut dapat rasakan hal serupa.

Qul inkuntum tuhibbuu nallaaha fattabi ‘uu nii, yuhbib kumullaahu wayaghfir lakum dzunuu bakum, wallaahu ghafuururrahiim(u).

Arti Quran Surah Ali Imron ayat 31: “Jika engkau benar-benar mencintai Allah, maka ikutlah denganku! Niscaya Yang Maha Kuasa akan mengasihi dan mengampuni segala dosa-dosamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Doa Agar Dia Merindukan Kita

Mencintai seseorang adalah fitrah bagi setiap manusia, apabila cinta itu tidak diharamkan. Tidak ada kelirunya pula bila kita mengharapkan orang yang kita cinta serta kangenin memiliki perasaan yang serupa.

Asal masih belum terikat satu sama lain, tak ada salahnya untuk membacakan cara menyampaikan rindu lewat doa dan menginginkan kita dibawah ini. Doa supaya dia juga merindukan kita ini bisa diselinapkan selesai solat supaya orang yang kita kangenin pula punyai perasaan yang serupa. Berikut isi doa agar orang yang kita cintai juga merindukan kita.

Allahumma innii as aluka hubbaka wahubba man yuhibbuk(a), wa hubba kulli ‘amalin yuu shilunii ilaa qurbik(a), wa an taj ‘alaka ahabba ilayya mimmaa siwaaka wa an taj’ala hubbii iyyaaka qaaidan ilaa ridhwaanik(a), wa syawqii ilayka dzaa idzan ‘an ‘ish yaanik(a), wamnun binna zha ri ilayka ‘alayya, wanzhur bi’aynil wuddi wal ‘athfi ilayya, walaa tash rif ‘annii wajhak(a), waj’al nii min ahlil is ‘aadi walkhuszwati ‘indak(a), yaa Mujiib(u), yaa Arhamarraahimiin(a).

Artinya: “Ya Allah, hamba memohon cinta-Mu serta cinta seorang yang mencintai-Mu, dan mencintai amal yang membawaku ke samping-Mu. Jadikan Engkau lebih aku cintai daripada selain Engkau. Jadikan cintaku pada-Mu dapat membimbingku pada ridha-Mu. Jadikanlah kerinduanku pada-Mu sehingga mencegahku dari maksiat. Anugerahkan padaku pandangan-Mu. Tataplah diriku dengan pandangan kasih sayang. Jangan palingkan wajah-Mu dariku. Jadikanlah aku diantara para penerima anugerah dan karunia-Mu. Wahai Dzat yang Maha Memberi Ijabah. Wahai yang Maha Penyayang diantara semua penyayang.”

Amalan waktu Merindukan Seseorang

Punya hati rindu ke orang yang diberi dan dicintai tidaklah sebuah perihal yang keliru, kalau masih sama-sama sendiri serta belum dimiliki oleh orang lain. Dalam perasaan rindu itu pastinya ada angan-angan agar terbalas, di mana orang yang kita kangenin juga merindukan kita. Itu maksud kenapa kita membaca doa supaya suami rindu.

Berikan Melalui Doa

Cara terunggul buat sampaikan perasaan rindu kepada orang kita sayangi adalah melalui doa. Dengan berdoa, kita tidak mengemukakan hati rindu pada orangnya secara langsung, akan tetapi lewat mediator Allah S.W.T.. Melalui doa rindu kekasih yang jauh ini langkah terunggul kita memberikan perasaan itu dengan penyambung Allah SWT.

Memperbanyak Berdzikir

dzikir salah satunya cara untuk tiap hamba untuk memohon ampun atas khilaf serta dosa yang udah dilaksanakan. dzikir dapat juga memberinya fungsi buat melapangkan hati serta menenangkan jiwa.

Dengan memperbanyak zikir, kita dapat mencegah hati rindu yang tidak seharusnya. Berdzikir juga akan senantiasa melapangkan hati dan pikiran kita agar senantiasa mengingat Allah S.W.T., Sang Maha Pemilik hidup. Maka jika perasaan rindu tersebut tidak seharusnya dimiliki, Allah akan senantiasa memberikan kelapangan hati.

Perbanyak dzikir akan memberinya faedah lebih lainnya. Allah S.W.T. dapat memberi rejeki terhadap hamba-Nya yg menyukai berdzikir melalui banyak sumber yang gak bisa dikira-kira. Karena itu benar-benar disarankan untuk terus-menerus senantiasa berdzikir.

Kesimpulan

Diatas adalah petunjuk panduan lengkap perihal doa agar orang yang kita sukai merindukan kita beserta amalannya yang dapat penulis berikan. Semoga dari doa agar dia juga merindukan kita bisa berguna untuk kita seluruhnya serta tak lupa selalu untuk bertawakal pada Allah SWT. Terima kasih sudah membaca blog ini dan hingga bertemu kembali di saat seterusnya.