Kisah hikmah maulid nabi saw

Diposting pada

Kisah hikmah maulid nabi saw. Merayakan kisah tentang maulid nabi telah jadi tradisi yang selalu di lakukan oleh sebagian umat Muslim di Indonesia pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ada cukup banyak pelajaran yang dapat kita petik dari kelahiran Nabi Muhammad SAW yang umumnya juga di jelaskan selagi perayaan hikmah maulid nabi.

Nabi Muhammad SAW lahir di Makkah pada hari Senin 12 Rabiul Awal bertepatan bersama dengan 23 April 571 Masehi dan di kenal juga bersama nama th. Gajah karena pada th. tersebut Makkah di serang oleh Raja Abrahah yang pasukannya mengendarai Gajah. Nabi Muhammad SAW lahir dari ayah bernama Abdullah dan ibu bernama Aminah.

Sejarah Peringatan sejarah maulid nabi besar muhammad saw

Kisah hikmah maulid nabi saw
Foto ilustrasi by pixabay

AM Waskito dalam karyanya yang berjudul ‘Pro dan Kontra makna maulid nabi muhammad’, di dalam tarikh Islam perayaan sejarah perayaan maulid nabi sudah berlangsung semenjak ribuan th. yang lalu. Terdapat tiga teori sejarah dalil merayakan maulid nabi tersebut.

Pertama, Maulid di selenggarakan oleh khalifah Ubaid (dari dinasti Fathimiyah) di Mesir yang berhaluan Syiah Ismailiyah (Rafidhah). Dinasti ini berkuasa di Mesir pada tahun 362-567 H. Perayaan di jalankan sebagai salah satu perayaan saja.

Teori kedua, Kisah hikmah maulid nabi saw di awali oleh Gubernur Irbil di lokasi Irak, Sultan Abu Said Muzhaffar Kukabri yang berasal dari Ahlussunnah Wal Jamaah. Di kisahkan, di saat pelaksanaan Maulid oleh Muzhaffar dia menimbulkan ulama, pakar tasawuf, ahli ilmu, serta semua rakyatnya. Dia termasuk memberi tambahan hidangan, hadiah, hingga sedekah kepada fakir-miskin.

Teori yang terakhir mengenai bacaan doa maulid nabi di selenggarakan pertama kali oleh Sultan Shalahuddin Al Ayyubi. Dengan tujuannya tingkatkan stimulus jihad di kalangan kaum Muslimin, di karenakan selagi itu sedang terjadi Perang salib melawan kaum Salibis dari Eropa juga merebut Yarusalem agar penguatan semangat jihad terlalu di perlukan.

Adapun di Indonesia, histori sejarah maulid nabi muhammad saw pdf berkembang atas jasa Wali Songo lebih kurang tahun 1404an. Perayaan tersebut di selenggarakan di dalam rangka menarik hati masyarakat untuk memeluk Islam. Di Jogja serta Solo perayaan maulid juga di sebut bersama Gerebeg Mulud gara-gara langkah pada saat itu di selenggarakan termasuk upacara nasi gunungan.

Pelajaran Penting dari bacaan maulid nabi

Kisah hikmah maulid nabi saw
Foto ilustrasi by pixabay

Kisah hikmah maulid nabi saw. Berikut ini adalah lebih dari satu pelajaran yang sanggup di petik pas asal muasal maulid nabi:

Mengingat Tauhid (Keesaan Tuhan)

“Tidak ada sekelompok orang atau halaqoh yang mengingat Allah SWT, kecuali malaikat mengelilingi mereka, rahmat menutupi mereka, dan ketenangan turun atas mereka, dan Allah SWT mengingat (menyebut) mereka sebelum orang-orang yang ada di sisi-Nya.” HR. Tirmidzi

Mengingat Allah SWT, atau Tauhid (Keesaan Allah S.W.T), mampu di bilang salah satu faktor paling utama dari menjadi Muslim. Dengan menyadari Keesaan Allah yang sejati, seseorang bakal menemukan bahwa setiap segi menjalani kehidupan Islami yang memuaskan serta menarik dapat singgah secara alami serta mudah. Nabi Muhammad mengajarkan kepada kami bahwa mengingat Allah SWT itu berfaedah dan perlu, dan merupakan salah satu tindakan terindah sebagai seorang Muslim.

Aktif terlibat bersama dengan Al-Qur’an

Al-Qur’an selalu jadi sumber kebenaran juga ilmu utama dan tak terbantahkan dalam Islam. Nabi Muhammad mengingatkan kami bahwa Al-Qur’an akan tetap jadi sinar kebenaran di dalam banyak perselisihan kita juga bahwa bersama mengingat dan secara aktif terlibat dengan Al-Qur’an kita terhadap akhirnya dapat di bimbing dengan benar.

Meneladani Sifat Tetap Rendah Hati Rasulullah

Nabi Muhammad SAW adalah misal puncak kerendahan hati, serta sejumlah cerita tentang perilakunya tidak cuma bersama keluarga juga sahabatnya tetapi terhitung musuh-musuhnya selalu jadi pelajaran perlu bagi kami semua. Mengajarkan kami keindahan kerendahan hati dan pentingnya kerendahan hati, pelajaran Nabi Muhammad tentang kerendahan hati menopang membimbing kami lagi ke esensi sejati Islam.

Menteladani Kebiasaan Rasulullah Memberi Sedekah

“Bersedekahlah Segera, karena itu menghalangi bencana.” HR-Tirmidzi, Hadits 589

Pada surah tentang maulid nabi, kebanyakan penduduk berbondong-bondong ke Musholla atau masjid bersama dengan mempunyai makanan untuk di bagikan kepada para jamaah yang hadir. Dengan begini secara tidak langsung membiasakan penduduk untuk bersedekah bersama yang terbaik.

Bersikap Baik Kepada Tetangga Anda

“Siapa pun yang percaya kepada Tuhan dan hari Akhir tidak boleh menyakiti sesamanya. Siapapun yang percaya pada Tuhan dan hari Akhir mesti menjamu tamunya dengan murah hati dan harus mengatakan apa yang baik, atau diam.” Sahih Bukhari: Vol. 8, buku 73, no. 47

Nabi Muhammad SAW mengajarkan bagaimana sikap kita kepada kerabat dan orang lain. Pada ayat tentang maulid nabi dan artinya, pasti kami dapat diingatkan tentang pentingnya bersikap baik kepada sesama juga tetangga.

Pentingnya Bersikap Adil

Kisah hikmah maulid nabi saw. Kita tidak cuma mesti baik serta bijaksana kepada orang-orang di kira-kira kita, tetapi kita terhitung perlu adil juga adil kepada semua orang yang kita jumpai didalam hidup. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita bahwa tidak hiraukan siapa yang Anda temui, apakah mereka kawan atau musuh, Kamu kudu memperlakukan mereka sebagaimana Kita ingin mereka memperlakukan Kamu. Ini, menurut Nabi, adalah tindakan amal yang baik.

Tidak Memiliki Kemarahan di Hati

Nabi Muhammad SAW selalu menjadi puncak dari karakter juga mutu manusia yang terbaik, juga dari sifat-sifat itu adalah kendalinya atas emosinya. Menghilangkan amarah dari diri sendiri adalah salah 1 aspek terutama dari menjadi seorang Muslim yang taat. Dengan mempelajari cara menanggulangi masalah apa pun lewat nilai-nilai Islam, seseorang sanggup membantu menghilangkan kemarahan yang tidak sehat dan konsekuensi yang berasal dari reaksi kemarahan.

Menumbuhkan Sikap Mencintai Rasulullah SAW

Dengan maulid nabi lengkap, kami bakal makin lama mencintai Rasulullah SAW. Karena pada saat hakikat maulid nabi kebanyakan dibacakan berkenaan riwayat Rasulullah, membaca sholawat Nabi dan lainnya.

Hikmah dari dalil tentang maulid nabi muhammad

Kisah hikmah maulid nabi saw – Dengan ada sejarah maulid nabi muhammad saw pdf ini udah pasti umat islam di kurang lebih acara serta yang turut merayakan acara ayat alquran tentang maulid nabi muhammad diharapkan dapat mengingat ulang mengenai gigihnya perjuangan Nabi Muhammad SAW di dalam berdakwah dan menyampaikan ajaran Islam.

Selanjutnya ini sebagian hikmah dari peringatan maulid nabi muhammad:

  1. Dengan tentang maulid nabi muhammad bisa mengajak orang sehingga membaca shalawat, padahal shalawat itu sendiri sudah diperintahkan oleh Allah. Sebagaimana disebutkan didalam Al Quran yang artinya : “Sesungguhnya Allah S.W.T dan para malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi wahai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kalian untuknya dan ucapkanlah salam sejahtera kepadanya.” (QS. Al-Ahzab; 56)
  2. Peringatan cerita tentang maulid nabi saw sebagai ungkapan kecintaan serta kerinduan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena saat acara artikel tentang maulid nabi saw di selenggarakan sholawat dengan sebagai wujud kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW.
  3. Sebagai peneguhan kembali rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kecintaan seorang muslim kepada Nabi Muhammad SAW ialah sebuah keniscayaan, sebab ini adalah buah dari keimanan.
  4. Meneladani tingkah laku juga tingkah laku mulia Nabi Muhammad SAW dalam tiap tiap kehidupan kita.
  5. Melestarikan ajaran dan juga misi perjuangan Nabi Muhammad SAW.

Demikian sekilas mengenai sejarah, pelajaran serta hikmah yang sanggup dipetik dari Kisah hikmah maulid nabi saw.