membuat seseorang merindukan kita

Diposting pada
rindu lewat doa

doa membuat seseorang rindu kepada kita – Doa adalah wujud usaha yang sudah dilakukan oleh manusia untuk buat mendapatkan apa yang dibutuhkan, tergolong bikin orang lain rindu kepada kita. Allah SWT Sang Maha pembolak balik hati manusia, karenanya dengan doa mustajab agar seseorang merindukan kita, perihal itu tersebut bukanlah hal yang tak dipungkiri.

Diambil dari web martabattujuh.com kemampuan doa yang dari hati yang tulus dapat benar-benar menggetarkan hati orang lain. Karena itu waktu lagi merindukan seseorang, bisa itu ibu kita, teman, kekasih, suami atau istri, sampaikan kepada Allah. Karenanya Allah akan juga pasti mengirim hati rindu tersebut ke yang dituju.

dzikir agar seseorang merindukan kita

Kangen seseorang yang dikasihi, seperti suami, istri, teman dekat, orang tua atau pujaan hati sesuatu soal yang wajar buat tiap-tiap manusia. Apa lagi bila ada jarak yang memisahkan Kamu. Perasaan rindu ini sebagai fitrah untuk manusia. Asal orang yang dikangenin pas dan bukan orang yang haram buat dikangenin.

Jika sukar mengemukakan perasaan rindu itu dengan cara langsung, berikan pada Allah SWT melalui doa agar dia juga merindukan kita. Melaksanakan doa suami rindu setengah mati, karenanya insya Allah hati rindu itu dapat berbalas. Balasannya adalah orang yang kita kangenin pula dapat merindukan kita juga. Di bawah ialah doanya.

QS. Ali Imran: 31, Agar Orang yang Dikangenin Merindukan Kita Juga

Merindukan seseorang yakni perasaan yang menyenangkan serta sebagai fitrah bagi tiap manusia. Akan tetapi makin lebih membahagiakan kalau perasaan rindu kita berbalas dengan orang itu yang tentunya merindukan kita. Dalam QS. Ali’ Imran: 31 pun terdapat doa ketika kita rindu seseorang.

Jadi orang muslim, serahkan semua yang kita rasakan terhadap Allah SWT yakni cara sangat pas. Allah yang Maha Membolak-balikkan perasaan manusia. Dengan membaca doa kangen seseorang berikut, perasaan rindu kita bisa tersampaikan dan orang tersebut bisa merasakan hal yang sama.

Qul inkuntum tuhibbuu nallaaha fattabi ‘uu nii, yuhbib kumullaahu wayaghfir lakum dzunuu bakum, wallaahu ghafuururrahiim(u).

Arti Quran Surat Ali Imron ayat 31: “Jika engkau benar-benar mencintai Allah, maka ikutlah denganku! Niscaya Yang Maha Kuasa akan mengasihi dan mengampuni segala dosa-dosamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

doa agar seseorang selalu merindukan kita serta Selalu Menyenangi Sebab Allah

Hati cinta yakni fitrah yang tentu dimiliki oleh tiap-tiap manusia. Namun menjadi manusia kita mesti dapat membataskan agar rasa cinta itu tidak menjerumuskan dalam lembah dosa. Sebab itu seluruh insan nyata ingin menyenangi lantaran Allah S.W.T..

Begitupun waktu merindu. Bikin jadi perasaan rindu yang kita punya sebagai hati rindu lantaran Allah S.W.T.. Maka dengan membaca doa supaya dia merindukan kita berikut, orang yang kita kangenin dapat merindukan kita balik.

Allahumma inni as aluka, bihaibati adhamatika, wabisatwati jalaalika antaj’ala mahabatii fii qalbi (sebut namanya bin nama ayahnya) wa’an tulqil mawaddata wamahabata fii qalbihi wa aththofhu, alayya bi fadhlika yaa kariim.

Artinya: “Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu, berkah wibawa keagungan-Mu dan amukan keluhuran-Mu, agar engkau jadikan kecintaan di dalam hati (sebut namanya bin nama ayahnya). Dan resapkanlah kecintaan dan kasih sayang terhadapku di dalam hatinya. Dan cenderungkan ia padaku lewat anugrah-Mu. Wahai dzat yang maha mulia.”

Doa Agar Dia Merindukan Kita Juga

Menyukai seseorang sebagai fitrah buat tiap-tiap manusia, asalkan cinta itu tidak diharamkan. Tidak ada kelirunya pun apabila kita mengharapkan orang yang kita cinta serta rindukan memiliki hati yang serupa.

Kalau belum terkait satu sama lain, tak ada kelirunya untuk membacakan doa kekasih rindu setengah mati serta inginkan kita di berikut ini. Doa supaya dia juga merindukan kita ini bisa diumpetkan sehabis shalat supaya orang yang kita rindukan juga mempunyai perasaan yang sama. Berikut isi doa agar orang yang kita cintai dapat merindukan kita.

Allahumma innii as aluka hubbaka wahubba man yuhibbuk(a), wa hubba kulli ‘amalin yuu shilunii ilaa qurbik(a), wa an taj ‘alaka ahabba ilayya mimmaa siwaaka wa an taj’ala hubbii iyyaaka qaaidan ilaa ridhwaanik(a), wa syawqii ilayka dzaa idzan ‘an ‘ish yaanik(a), wamnun binna zha ri ilayka ‘alayya, wanzhur bi’aynil wuddi wal ‘athfi ilayya, walaa tash rif ‘annii wajhak(a), waj’al nii min ahlil is ‘aadi walkhuszwati ‘indak(a), yaa Mujiib(u), yaa Arhamarraahimiin(a).

Artinya: “Ya Allah, hamba memohon cinta-Mu serta cinta seorang yang mencintai-Mu, dan mencintai amal yang membawaku ke samping-Mu. Jadikan Engkau lebih aku cintai daripada selain Engkau. Jadikan cintaku pada-Mu dapat membimbingku pada ridha-Mu. Jadikanlah kerinduanku pada-Mu sehingga mencegahku dari maksiat. Anugerahkan padaku pandangan-Mu. Tataplah diriku dengan pandangan kasih sayang. Jangan palingkan wajah-Mu dariku. Jadikanlah aku diantara para penerima anugerah dan karunia-Mu. Wahai Dzat yang Maha Memberi Ijabah. Wahai yang Maha Penyayang diantara semua penyayang.”

Amalan waktu Merindukan Seseorang

Punya hati rindu kepada orang yang dikasih serta dicintai bukanlah sebuah perihal yang salah, jikalau masih sama-sama sendiri serta belum dipunyai oleh orang lain. Dalam hati rindu itu pastilah ada keinginan agar terbalas, dimana orang yang kita kangenin juga merindukan kita. Tersebut tujuan kenapa kita membaca amalan agar dia merindukan kita.

Sampaikan Lewat Doa

Cara terpilih buat menyampaikan perasaan rindu terhadap orang kita cintai merupakan lewat doa. Dengan berdoa, kita tidak mengemukakan perasaan rindu terhadap orangnya secara langsung, melainkan melalui penyambung Allah S.W.T.. Melalui doa ketika kita rindu seseorang ini lah langkah terunggul kita memberikan perasaan itu dengan penghubung Allah.

Memperbanyak Berzikir

zikir satu diantara metode buat tiap-tiap hamba buat meminta ampun atas khilaf dan dosa yang sudah dilaksanakan. zikir dapat pula memberi manfaat buat melapangkan hati dan menyantaikan jiwa.

Dengan memperbanyak dzikir, kita dapat mencegah hati rindu yang tidak seharusnya. Berdzikir juga akan senantiasa melapangkan hati dan pikiran kita agar senantiasa mengingat Allah SWT, Sang Maha Pemilik hidup. Maka jika hati rindu tersebut tidak seharusnya dimiliki, Allah SWT akan senantiasa memberikan kelapangan hati.

Perbanyak zikir bakal memberikan faedah lebih yang lain. Allah S.W.T. bakal berikan rejeki pada hamba-Nya yang suka berzikir lewat sejumlah sumber yang gak diduga-duga. Sebab itulah begitu direkomendasikan buat selalu mengerjakan berdzikir.

Penutup

Di atas sebagai tutorial panduan komplet tentang agar dia merindukan kita dan amalannya yang dapat penulis berikan. Semoga dari doa supaya dia merindukan kita bisa berguna buat kita seluruh dan gak lupa selalu untuk bertawakal pada Allah S.W.T.. Terima kasih telah baca tulisan ini dan sampai ketemu kembali di saat berikutnya.