Tahukah kamu hikmah maulid nabi muhammad saw

Diposting pada

Tahukah kamu hikmah maulid nabi muhammad saw – Merayakan surat tentang maulid nabi muhammad saw sudah menjadi tradisi yang selamanya di tunaikan oleh sebagian umat Muslim di Indonesia terhadap tanggal 12 Rabiul Awal. Ada banyak pelajaran yang bisa kita petik dari kelahiran Nabi Muhammad SAW yang umumnya juga di jelaskan selagi perayaan kumpulan hadits maulid nabi muhammad saw.

Nabi Muhammad SAW lahir di Makkah terhadap hari Senin 12 Rabiul Awal bertepatan dengan 23 April 571 Masehi dan di kenal terhitung dengan nama tahun Gajah di karenakan pada tahun tersebut Makkah terserang oleh Raja Abrahah yang pasukannya mengendarai Gajah. Nabi Muhammad SAW lahir dari ayah bernama Abdullah dan ibu bernama Aminah.

Sejarah Peringatan hukum merayakan maulid nabi muhammad saw

Tahukah kamu hikmah maulid nabi muhammad saw
Foto ilustrasi by pixabay

AM Waskito di dalam karyanya yang berjudul ‘Pro serta Kontra amalan di bulan maulid nabi’, dalam tarikh Islam perayaan pengertian maulid nabi muhammad telah berjalan semenjak ribuan th. yang lalu. Terdapat tiga teori peristiwa bacaan rawi maulid nabi muhammad saw tersebut.

Pertama, Maulid di adakan oleh khalifah Ubaid (dari dinasti Fathimiyah) di Mesir yang berhaluan Syiah Ismailiyah (Rafidhah). Dinasti ini berkuasa di Mesir pada tahun 362-567 H. Perayaan di jalankan sebagai salah satu perayaan saja.

Teori kedua, Tahukah kamu hikmah maulid nabi muhammad saw di mulai oleh Gubernur Irbil di lokasi Irak, Sultan Abu Said Muzhaffar Kukabri yang berasal dari Ahlussunnah Wal Jamaah. Di kisahkan, di saat pelaksanaan Maulid oleh Muzhaffar dia mengundang ulama, pakar tasawuf, pakar ilmu, serta semua rakyatnya. Dia terhitung beri tambahan hidangan, hadiah, sampai sedekah kepada fakir-miskin.

Teori yang paling akhir berkenaan ayat tentang maulid nabi di adakan pertama kali oleh Sultan Shalahuddin Al Ayyubi. Dengan tujuannya tingkatkan stimulan jihad di kalangan kaum Muslimin, karena sementara itu sedang berjalan Perang salib melawan kaum Salibis dari Eropa dan merebut Yarusalem supaya penguatan impuls jihad terlampau di perlukan.

Adapun di Indonesia, peristiwa ayat tentang maulid nabi muhammad berkembang atas jasa Wali Songo kurang lebih tahun 1404an. Perayaan tersebut di selenggarakan dalam rangka menarik hati penduduk untuk memeluk Islam. Di Jogja juga Solo perayaan maulid juga di sebut dengan Gerebeg Mulud sebab langkah pada selagi itu di adakan juga upacara nasi gunungan.

Pelajaran Penting dari ayat quran tentang maulid nabi

Tahukah kamu hikmah maulid nabi muhammad saw
Foto ilustrasi by pixabay

Tahukah kamu hikmah maulid nabi muhammad saw. Berikut ini adalah beberapa pelajaran yang bisa di petik selagi manfaat peringatan maulid nabi:

Mengingat Tauhid (Keesaan Tuhan)

“Tidak ada sekelompok orang atau halaqoh yang mengingat Allah S.W.T, kecuali malaikat mengelilingi mereka, rahmat menutupi mereka, dan ketenangan turun atas mereka, dan Allah mengingat (menyebut) mereka sebelum orang-orang yang ada di sisi-Nya.” HR. Tirmidzi

Mengingat Allah, atau Tauhid (Keesaan Allah SWT), mampu di bilang salah satu faktor paling utama dari menjadi Muslim. Dengan memahami Keesaan Allah yang sejati, seseorang dapat mendapatkan bahwa setiap segi meniti kehidupan Islami yang memuaskan juga menarik dapat mampir secara alami serta mudah. Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita bahwa mengingat Allah itu berfungsi dan perlu, dan merupakan salah satu tindakan terindah sebagai seorang Muslim.

Aktif terlibat bersama dengan Al-Qur’an

Al-Qur’an senantiasa jadi sumber kebenaran serta ilmu utama serta tak terbantahkan dalam Islam. Nabi Muhammad mengingatkan kita bahwa Al-Qur’an bakal selamanya menjadi sinar kebenaran di dalam banyak perselisihan kita serta bahwa dengan mengingat juga secara aktif terlibat dengan Al-Qur’an kami terhadap kelanjutannya akan di bimbing bersama dengan benar.

Meneladani Sifat Tetap Rendah Hati Rasulullah

Nabi Muhammad SAW adalah perumpamaan puncak kerendahan hati, juga sejumlah cerita tentang perilakunya tidak cuma bersama dengan keluarga serta sahabatnya namun terhitung musuh-musuhnya tetap jadi pelajaran mutlak bagi kita semua. Mengajarkan kita keindahan kerendahan hati serta pentingnya kerendahan hati, pelajaran Nabi Muhammad tentang kerendahan hati menunjang membimbing kami ulang ke esensi sejati Islam.

Menteladani Kebiasaan Rasulullah Memberi Sedekah

“Bersedekahlah Segera, karena itu menghalangi bencana.” HR-Tirmidzi, Hadits 589

Saat kisah maulid nabi singkat, umumnya penduduk berbondong-bondong ke Musholla atau masjid bersama dengan membawa makanan untuk di bagikan kepada para jamaah yang datang. Dengan begini secara tidak langsung membiasakan penduduk untuk bersedekah bersama dengan yang terbaik.

Bersikap Baik Kepada Tetangga Anda

“Siapa pun yang percaya kepada Tuhan dan hari Akhir tidak boleh menyakiti sesamanya. Siapapun yang percaya pada Tuhan dan hari Akhir wajib menjamu tamunya dengan murah hati dan harus mengatakan apa yang baik, atau diam.” Sahih Bukhari: Vol. 8, buku 73, no. 47

Nabi Muhammad SAW mengajarkan bagaimana sikap kami kepada tetangga serta orang lain. Pada latar belakang maulid nabi, pasti kami dapat diingatkan mengenai pentingnya bersikap baik kepada sesama serta kerabat.

Pentingnya Bersikap Adil

Tahukah kamu hikmah maulid nabi muhammad saw – Kita tidak cuma harus baik serta bijaksana kepada orang-orang di sekitar kita, namun kami juga wajib adil juga adil kepada semua orang yang kita jumpai dalam hidup. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita bahwa tidak pikirkan siapa yang Anda temui, apakah mereka kawan atau musuh, Kita mesti memperlakukan mereka sebagaimana Kita ingin mereka memperlakukan Kita. Ini, menurut Nabi, adalah tindakan amal yang baik.

Tidak Memiliki Kemarahan di Hati

Nabi Muhammad SAW senantiasa jadi puncak dari pembawaan juga mutu manusia yang terbaik, serta dari sifat-sifat itu adalah kendalinya atas emosinya. Menghilangkan amarah dari diri sendiri adalah salah 1 faktor paling utama dari menjadi seorang Muslim yang taat. Dengan mempelajari cara menangani persoalan apa pun lewat nilai-nilai Islam, seseorang bisa mendukung menyingkirkan kemarahan yang tidak sehat juga konsekuensi yang berasal dari reaksi kemurkaannya.

Menumbuhkan Sikap Mencintai Rasulullah SAW

Dengan pengertian maulid nabi menurut islam, kita dapat jadi mencintai Rasulullah SAW. Karena pada selagi artikel tentang maulid nabi saw kebanyakan dibacakan mengenai riwayat Rasulullah, membaca sholawat Nabi juga lainnya.

Hikmah dari doa maulid nabi lengkap

Tahukah kamu hikmah maulid nabi muhammad saw – Dengan ada peringatan maulid nabi muhammad saw ini telah pasti umat islam di sekitar acara dan yang ikut merayakan acara amalan di bulan maulid nabi dikehendaki dapat mengingat lagi berkenaan gigihnya perjuangan Nabi Muhammad SAW didalam berdakwah juga mengemukakan ajaran Islam.

Selanjutnya di bawah ini lebih dari satu hikmah dari apa itu maulid nabi muhammad:

  1. Dengan kisah tentang maulid nabi sanggup mengajak orang sehingga membaca shalawat, padahal shalawat itu sendiri telah diperintahkan oleh Allah SWT. Sebagaimana disebutkan dalam Al Quran yang bermakna : “Sesungguhnya Allah S.W.T dan para malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi wahai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kalian untuknya dan ucapkanlah salam sejahtera kepadanya.” (QS. Al-Ahzab; 56)
  2. Peringatan hikmah peringatan maulid nabi sebagai ungkapan kecintaan serta kerinduan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena selagi acara manfaat maulid nabi di adakan sholawat bersama dengan sebagai bentuk kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW.
  3. Sebagai peneguhan kembali rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kecintaan seorang muslim kepada Nabi Muhammad SAW ialah sebuah keniscayaan, sebab ini adalah buah dari keimanan.
  4. Meneladani prilaku dan tingkah laku mulia Nabi Muhammad SAW dalam tiap tiap kehidupan kita.
  5. Melestarikan ajaran dan juga misi perjuangan Nabi Muhammad SAW.

Di atas sekilas berkenaan sejarah, pelajaran dan juga hikmah yang dapat dipetik dari Tahukah kamu hikmah maulid nabi muhammad saw.