Cari tahu al isra wal mi’raj – Isra’ Miraj ialah mukjizat ke dua sehabis di