Wajib tahu penjelasan isra miraj. Isra’ Miraj ialah mukjizat kedua sesudah di turunkannya Alquran, gara-gara

Mengenal makna peringatan isra mi’raj – Isra’ Miraj merupakan mukjizat kedua setelah di turunkannya Alquran,