Kisah cerita isra’ mi’raj. Isra’ Miraj ialah mukjizat ke dua sehabis di turunkannya Alquran, di