Mengenal kejadian isra mi’raj. Isra Miraj ialah mukjizat ke-2 setelah di turunkannya Alquran, sebab itu