Pahami kisah isra miraj nabi – Isra Miraj yaitu mukjizat ke dua sesudah di turunkannya