Kenali doa supaya suami rindu yang Dapat Dijalankan

Diposting pada
doa biar kekasih rindu setengah mati

doa agar mantan rindu setengah mati – Doa adalah bentuk upaya yang sudah dilakukan oleh manusia untuk buat mendapati apa yang dibutuhkan, termasuk membuat orang rindu. Allah S.W.T. Sang Maha pembolak balik hati manusia, karenanya dengan doa supaya kekasih rindu, hal tersebut bukan hal yang tak mungkin.

Diambil dari situs martabattujuh.com kebolehan doa dari hati yang ikhlas dapat sangatlah menggetarkan. Maka di saat lagi merindukan orang lain, bisa itu ibu, teman baik, pacar, suami atau istri, berikan kepada Allah SWT. Karenanya Allah juga pasti mengirimkan perasaan rindu itu ke yang dituju.

amalan agar mantan rindu

Merindukan orang lain yang dicintai, seperti suami, istri, kawan, orang tua atau pujaan hati sesuatu soal yang wajar untuk setiap orang. Ditambah lagi kalau ada jarak yang memisahkan Anda. Hati rindu ini sebagai fitrah bagi manusia. Asal orang yang dirindukan tepat serta bukan orang yang haram untuk dirindukan.

Kalau susah menyampaikan hati rindu tersebut dengan cara langsung, sampaikan kepada Allah S.W.T. melalui doa agar dia pun merindukan kita. Mengerjakan doa membuat mantan kangen berat, jadi insya Allah hati rindu tersebut dapat berbalas. Balasannya yakni orang yang kita kangenin pun merindukan kita juga. Berikut adalah doanya.

rindu lewat doa serta Selalu Menyenangi Karena Allah

Hati cinta merupakan fitrah yang benar dimiliki oleh tiap-tiap manusia. Tapi sebagai manusia kita harus juga dapat batasi agar perasaan cinta itu tak menjerumuskan dalam dosa. Karena itulah semuanya insan jelas ingin mencintai lantaran Allah.

Begitupun waktu sedang rindu. Menjadikan perasaan rindu yang kita punyai sebagai perasaan rindu sebab Allah SWT. Jadi dengan membaca doa agar dia merindukan kita berikut, orang yang kita rindukan bisa merindukan kita balik.

Allahumma inni as aluka, bihaibati adhamatika, wabisatwati jalaalika antaj’ala mahabatii fii qalbi (sebut namanya bin nama ayahnya) wa’an tulqil mawaddata wamahabata fii qalbihi wa aththofhu, alayya bi fadhlika yaa kariim.

Artinya: “Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu, berkah wibawa keagungan-Mu dan amukan keluhuran-Mu, agar engkau jadikan kecintaan di dalam hati (sebut namanya bin nama ayahnya). Dan resapkanlah kecintaan dan kasih sayang terhadapku di dalam hatinya. Dan cenderungkan ia padaku lewat anugrah-Mu. Wahai dzat yang maha mulia.”

Quran Surah Ali Imran: 31, Agar Orang yang Dirindukan Merindukan Kita

Merindukan orang lain adalah hati yang menyenangkan dan adalah fitrah bagi tiap-tiap individu. Tetapi lebih menyenangkan apabila hati rindu kita berbalas dengan orang itu yang merindukan kita. Di QS Ali’ Imran: 31 pun terdapat doa bila rindu seseorang.

Sebagai seseorang muslim, memberikan semua yang kita rasakan pada Allah SWT yaitu langkah yang paling tepat. Allah yang Maha Membolak-balikkan hati manusia. Dengan membaca doa ketika kangen seseorang berikut, hati rindu kita bisa tersampaikan dan orang tersebut dapat merasai hal serupa.

Qul inkuntum tuhibbuu nallaaha fattabi ‘uu nii, yuhbib kumullaahu wayaghfir lakum dzunuu bakum, wallaahu ghafuururrahiim(u).

Arti QS. Ali Imron ayat 31: “Jika engkau benar-benar mencintai Allah, maka ikutlah denganku! Niscaya Yang Maha Kuasa akan mengasihi dan mengampuni segala dosa-dosamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Doa Agar Dia Merindukan Kita

Menyenangi seseorang adalah fitrah buat setiap manusia, asal cinta itu tak diharamkan. Tak ada salahnya pun kalau kita menghendaki orang yang kita cinta dan rindukan memiliki hati yang sama.

Asalkan belum pula terkait satu dengan lain, tak ada kelirunya untuk membacakan doa supaya suami rindu istri serta menginginkan kita di berikut ini. Doa agar dia merindukan kita ini dapat diumpetkan selesai solat agar orang yang kita rindukan juga punya hati yang sama. Berikut isi doa agar orang yang kita cintai dapat merindukan kita.

Allahumma innii as aluka hubbaka wahubba man yuhibbuk(a), wa hubba kulli ‘amalin yuu shilunii ilaa qurbik(a), wa an taj ‘alaka ahabba ilayya mimmaa siwaaka wa an taj’ala hubbii iyyaaka qaaidan ilaa ridhwaanik(a), wa syawqii ilayka dzaa idzan ‘an ‘ish yaanik(a), wamnun binna zha ri ilayka ‘alayya, wanzhur bi’aynil wuddi wal ‘athfi ilayya, walaa tash rif ‘annii wajhak(a), waj’al nii min ahlil is ‘aadi walkhuszwati ‘indak(a), yaa Mujiib(u), yaa Arhamarraahimiin(a).

Artinya: “Ya Allah, hamba memohon cinta-Mu serta cinta seorang yang mencintai-Mu, dan mencintai amal yang membawaku ke samping-Mu. Jadikan Engkau lebih aku cintai daripada selain Engkau. Jadikan cintaku pada-Mu dapat membimbingku pada ridha-Mu. Jadikanlah kerinduanku pada-Mu sehingga mencegahku dari maksiat. Anugerahkan padaku pandangan-Mu. Tataplah diriku dengan pandangan kasih sayang. Jangan palingkan wajah-Mu dariku. Jadikanlah aku diantara para penerima anugerah dan karunia-Mu. Wahai Dzat yang Maha Memberi Ijabah. Wahai yang Maha Penyayang diantara semua penyayang.”

Amalan saat Merindukan Seseorang

Punyai hati rindu kepada orang yang dikasih serta disayangi tidak suatu soal yang salah, asalkan masih sama-sama sendiri dan belum dipunyai oleh orang lain. Dalam perasaan rindu tersebut pastinya ada keinginan agar terbalas, dimana orang yang kita rindukan merindukan kita. Itulah maksud kenapa kita membaca doa agar seseorang rindu sama kita.

Berikan Melalui Doa

Teknik terpilih untuk memberikan hati rindu ke orang kita sayangi merupakan lewat doa. Dengan berdoa, kita tidak memberikan perasaan rindu kepada orangnya langsung, tetapi melalui perantara Allah SWT. Lewat amalan agar dia merindukan kita ini metode terbaik kita mengemukakan perasaan itu dengan perantara Allah S.W.T..

Perbanyak Lakukan dzikir

zikir yaitu salah satunya trik buat tiap hamba untuk memohon ampun atas khilaf dan dosa yang telah dilaksanakan. dzikir juga bisa berikan fungsi untuk melapangkan hati serta menenangkan pikiran.

Dengan memperbanyak zikir, kita bisa mencegah perasaan rindu yang tidak seharusnya. Berzikir juga akan senantiasa melapangkan hati dan pikiran kita agar senantiasa mengingat Allah SWT, Sang Maha Pemilik hidup. Maka jika hati rindu tersebut tidak seharusnya dimiliki, Allah akan senantiasa memberikan kelapangan hati.

Memperbanyak zikir dapat memberikan manfaat lebih yang lain. Allah SWT dapat berikan rejeki ke hamba-Nya yang menyukai berdzikir lewat banyak sumber yang gak bisa dikira-kira. Sebab itu benar-benar direkomendasikan untuk terus-menerus senantiasa berzikir.

Penutup

Diatas merupakan panduan komplit terkait doa agar orang yang dirindukan juga merindukan kita beserta amalannya yang dapat penulis sampaikan. Mudah-mudahan dari doa supaya dia merindukan kita dapat berguna untuk kita seluruh dan tak lupa terus untuk bertawakal kepada Allah S.W.T.. Terima kasih sudah membaca artikel ini serta hingga sampai jumpa kembali di waktu berikutnya.