Kenali surah maulid nabi

Diposting pada

Kenali surah maulid nabi. Merayakan pengertian maulid nabi menurut islam telah menjadi tradisi yang selamanya di laksanakan oleh lebih dari satu umat Muslim di Indonesia pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ada banyak pelajaran yang dapat kita petik dari kelahiran Nabi Muhammad SAW yang biasanya termasuk di jelaskan pas perayaan hikmah memperingati maulid nabi.

Nabi Muhammad SAW lahir di Makkah pada hari Senin 12 Rabiul Awal bertepatan bersama 23 April 571 Masehi serta di kenal termasuk dengan nama tahun Gajah karena pada th. tersebut Makkah di serang oleh Raja Abrahah yang pasukannya mengendarai Gajah. Nabi Muhammad SAW lahir dari bapak bernama Abdullah serta ibu bernama Aminah.

Sejarah Peringatan sejarah tentang maulid nabi muhammad saw

Kenali surah maulid nabi
Foto ilustrasi by pixabay

AM Waskito di dalam karyanya yang berjudul ‘Pro dan Kontra makna maulid nabi muhammad saw’, dalam tarikh Islam perayaan makna peringatan maulid nabi muhammad saw udah terjadi semenjak ribuan tahun yang lalu. Terdapat tiga teori histori amalan saat maulid nabi tersebut.

Pertama, Maulid di adakan oleh khalifah Ubaid (dari dinasti Fathimiyah) di Mesir yang berhaluan Syiah Ismailiyah (Rafidhah). Dinasti ini berkuasa di Mesir terhadap th. 362-567 H. Perayaan di jalankan sebagai salah satu perayaan saja.

Teori kedua, Kenali surah maulid nabi di awali oleh Gubernur Irbil di lokasi Irak, Sultan Abu Said Muzhaffar Kukabri yang berasal dari Ahlussunnah Wal Jamaah. Di kisahkan, saat pelaksanaan Maulid oleh Muzhaffar dia menyebabkan ulama, pakar tasawuf, ahli ilmu, dan juga seluruh rakyatnya. Dia termasuk mengimbuhkan hidangan, hadiah, sampai sedekah kepada fakir-miskin.

Teori yang terakhir berkenaan doa maulid nabi muhammad saw di adakan pertama kali oleh Sultan Shalahuddin Al Ayyubi. Dengan tujuannya tingkatkan stimulan jihad di kalangan kaum Muslimin, gara-gara pas itu tengah berjalan Perang salib melawan kaum Salibis dari Eropa juga merebut Yarusalem agar penguatan stimulus jihad benar-benar di perlukan.

Adapun di Indonesia, peristiwa artikel tentang maulid nabi muhammad saw berkembang atas jasa Wali Songo lebih kurang th. 1404an. Perayaan tersebut di adakan dalam rangka menarik hati masyarakat untuk memeluk Islam. Di Jogja juga Solo perayaan maulid juga di sebut dengan Gerebeg Mulud gara-gara cara terhadap waktu itu di adakan termasuk upacara nasi gunungan.

Pelajaran Penting dari amalan maulid nabi

Kenali surah maulid nabi
Foto ilustrasi by pixabay

Kenali surah maulid nabi – Berikut ini adalah lebih dari satu pelajaran yang bisa di petik kala makna peringatan maulid nabi muhammad saw:

Mengingat Tauhid (Keesaan Tuhan)

“Tidak ada sekelompok orang atau halaqoh yang mengingat Allah SWT, kecuali malaikat mengelilingi mereka, rahmat menutupi mereka, dan ketenangan turun atas mereka, dan Allah S.W.T mengingat (menyebut) mereka sebelum orang-orang yang ada di sisi-Nya.” HR. Tirmidzi

Mengingat Allah S.W.T, atau Tauhid (Keesaan Allah), bisa di bilang salah satu aspek paling utama dari menjadi Muslim. Dengan sadar Keesaan Allah SWT yang sejati, seseorang dapat mendapatkan bahwa setiap aspek menjalani kehidupan Islami yang memuaskan serta menarik dapat singgah secara alami serta mudah. Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita bahwa mengingat Allah SWT itu berfaedah dan perlu, serta merupakan salah satu tindakan terindah sebagai seorang Muslim.

Aktif terlibat bersama Al-Qur’an

Al-Qur’an tetap menjadi sumber kebenaran dan ilmu utama serta tak terbantahkan di dalam Islam. Nabi Muhammad mengingatkan kita bahwa Al-Qur’an dapat tetap menjadi cahaya kebenaran di dalam banyak perselisihan kita serta bahwa dengan mengingat dan secara aktif terlibat dengan Al-Qur’an kami pada selanjutnya dapat di bimbing bersama benar.

Meneladani Sifat Tetap Rendah Hati Rasulullah

Nabi Muhammad SAW adalah misal puncak kerendahan hati, juga sejumlah cerita tentang perilakunya tidak hanya bersama keluarga juga sahabatnya tetapi terhitung musuh-musuhnya selalu menjadi pelajaran perlu bagi kita semua. Mengajarkan kami keindahan kerendahan hati juga pentingnya kerendahan hati, pelajaran Nabi Muhammad mengenai kerendahan hati mendukung membimbing kami lagi ke esensi sejati Islam.

Menteladani Kebiasaan Rasulullah Memberi Sedekah

“Bersedekahlah Segera, karena itu menghalangi bencana.” HR-Tirmidzi, Hadits 589

Pada dalil merayakan maulid nabi, kebanyakan penduduk berbondong-bondong ke Musholla atau masjid bersama dengan mempunyai makanan untuk di bagikan kepada para jamaah yang hadir. Dengan begini secara tidak segera membiasakan penduduk untuk bersedekah bersama yang terbaik.

Bersikap Baik Kepada Tetangga Kamu

“Siapa pun yang percaya kepada Tuhan dan hari Akhir tidak boleh menyakiti sesamanya. Siapapun yang percaya pada Tuhan dan hari Akhir harus menjamu tamunya dengan murah hati dan harus mengatakan apa yang baik, atau diam.” Sahih Bukhari: Vol. 8, buku 73, no. 47

Nabi Muhammad SAW mengajarkan bagaimana sikap kami kepada tetangga dan orang lain. Saat sejarah maulid nabi, tentu kita dapat diingatkan mengenai pentingnya sikap baik kepada sesama dan tetangga.

Pentingnya Bersikap Adil

Kenali surah maulid nabi – Kita tidak cuma kudu baik serta bijaksana kepada orang-orang di kira-kira kita, tapi kami termasuk mesti adil juga adil kepada seluruh orang yang kita jumpai di dalam hidup. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kami bahwa tidak pikirkan siapa yang Kamu temui, apakah mereka kawan atau musuh, Anda perlu memperlakukan mereka sebagaimana Anda ingin mereka memperlakukan Kamu. Ini, menurut Nabi, adalah tindakan amal yang baik.

Tidak Memiliki Kemarahan di Hati

Nabi Muhammad SAW selalu jadi puncak dari sifat dan mutu manusia yang terbaik, serta dari sifat-sifat itu adalah kendalinya atas emosinya. Menghilangkan amarah dari diri sendiri adalah salah satu faktor paling penting dari menjadi seorang Muslim yang taat. Dengan mempelajari langkah mengatasi kasus apa pun lewat nilai-nilai Islam, seseorang dapat menopang menghilangkan kemarahan yang tidak sehat dan konsekuensi yang berawal dari reaksi kemurkaan.

Menumbuhkan Sikap Mencintai Rasulullah SAW

Dengan doa maulid nabi, kami akan makin mencintai Rasulullah SAW. Karena pada selagi hukum merayakan maulid nabi dan dalilnya umumnya dibacakan perihal riwayat Rasulullah, membaca sholawat Nabi juga lainnya.

Hikmah dari doa maulid nabi lengkap

Kenali surah maulid nabi – Dengan ada ringkasan maulid nabi ini udah pasti umat islam di lebih kurang acara serta yang ikut merayakan acara bacaan surat maulid nabi dikehendaki bisa mengingat kembali perihal gigihnya perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah dan menyampaikan ajaran Agama Islam.

Berikut ini sebagian hikmah dari memperingati maulid nabi saw:

  1. Dengan surah tentang maulid nabi mampu mengajak orang agar membaca shalawat, padahal shalawat itu sendiri udah diperintahkan oleh Allah. Sebagaimana disebutkan didalam Al Quran yang bermakna : “Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi wahai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kalian untuknya dan ucapkanlah salam sejahtera kepadanya.” (QS. Al-Ahzab; 56)
  2. Peringatan makna peringatan maulid nabi muhammad saw sebagai ungkapan kecintaan juga kerinduan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena waktu acara artikel maulid nabi di selenggarakan sholawat bersama dengan sebagai wujud kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW.
  3. Sebagai peneguhan kembali rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kecintaan seorang muslim kepada Nabi Muhammad SAW ialah sebuah keniscayaan, sebab ini adalah buah dari keimanan.
  4. Meneladani tingkah laku serta kelakuan mulia Nabi Muhammad SAW didalam tiap-tiap kehidupan kita.
  5. Melestarikan ajaran serta misi perjuangan Nabi Muhammad SAW.

Di atas sekilas mengenai sejarah, pelajaran serta hikmah yang sanggup dipetik dari Kenali surah maulid nabi.