Ketahui menyambut maulid nabi muhammad saw

Diposting pada

Ketahui menyambut maulid nabi muhammad saw. Merayakan doa maulid nabi lengkap latin sudah menjadi tradisi yang tetap di laksanakan oleh sebagian umat Muslim di Indonesia pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ada banyak pelajaran yang sanggup kami petik dari kelahiran Nabi Muhammad SAW yang kebanyakan termasuk di jelaskan sementara perayaan fadhilah maulid nabi.

Nabi Muhammad SAW lahir di Makkah terhadap hari Senin 12 Rabiul Awal bertepatan dengan 23 April 571 Masehi serta di kenal termasuk dengan nama th. Gajah di karenakan pada tahun tersebut Makkah terserang oleh Raja Abrahah yang pasukannya mengendarai Gajah. Nabi Muhammad SAW lahir dari bapak bernama Abdullah juga ibu bernama Aminah.

Sejarah Peringatan hari maulid nabi saw

Ketahui menyambut maulid nabi muhammad saw
Foto ilustrasi by pixabay

AM Waskito dalam karyanya yang berjudul ‘Pro dan Kontra hikmah memperingati maulid nabi’, dalam tarikh Islam perayaan tentang maulid nabi muhammad saw sudah terjadi semenjak ribuan th. yang lalu. Terdapat tiga teori sejarah riwayat maulid nabi tersebut.

Pertama, Maulid di adakan oleh khalifah Ubaid (dari dinasti Fathimiyah) di Mesir yang berhaluan Syiah Ismailiyah (Rafidhah). Dinasti ini berkuasa di Mesir terhadap th. 362-567 H. Perayaan di jalankan sebagai salah satu perayaan saja.

Teori kedua, Ketahui menyambut maulid nabi muhammad saw di mulai oleh Gubernur Irbil di wilayah Irak, Sultan Abu Said Muzhaffar Kukabri yang berasal dari Ahlussunnah Wal Jamaah. Di kisahkan, di saat pelaksanaan Maulid oleh Muzhaffar dia menimbulkan ulama, ahli tasawuf, pakar ilmu, dan juga seluruh rakyatnya. Dia juga memberikan hidangan, hadiah, sampai sedekah kepada fakir-miskin.

Teori yang paling akhir tentang perayaan maulid nabi muhammad saw di adakan pertama kali oleh Sultan Shalahuddin Al Ayyubi. Dengan tujuannya meningkatkan dorongan jihad di kalangan kaum Muslimin, di karenakan sementara itu sedang berjalan Perang salib melawan kaum Salibis dari Eropa juga merebut Yarusalem sehingga penguatan semangat jihad amat di perlukan.

Adapun di Indonesia, histori maulid nabi muhammad saw berkembang atas jasa Wali Songo lebih kurang th. 1404an. Perayaan tersebut di adakan di dalam rangka menarik hati masyarakat untuk memeluk Islam. Di Jogja serta Solo perayaan maulid juga di sebut bersama dengan Gerebeg Mulud sebab cara terhadap selagi itu di selenggarakan termasuk upacara nasi gunungan.

Pelajaran Penting dari bacaan maulid nabi latin

Ketahui menyambut maulid nabi muhammad saw
Foto ilustrasi by pixabay

Ketahui menyambut maulid nabi muhammad saw – Berikut ini adalah lebih dari satu pelajaran yang bisa di petik pas perayaan maulid nabi:

Mengingat Tauhid (Keesaan Tuhan)

“Tidak ada sekelompok orang atau halaqoh yang mengingat Allah S.W.T, kecuali malaikat mengelilingi mereka, rahmat menutupi mereka, dan ketenangan turun atas mereka, dan Allah SWT mengingat (menyebut) mereka sebelum orang-orang yang ada di sisi-Nya.” HR. Tirmidzi

Mengingat Allah S.W.T, atau Tauhid (Keesaan Allah), dapat di bilang salah satu segi paling utama dari menjadi Muslim. Dengan mengetahui Keesaan Allah SWT yang sejati, seseorang dapat menemukan bahwa tiap-tiap aspek menekuni kehidupan Islami yang memuaskan juga menarik bakal singgah secara alami serta mudah. Nabi Muhammad mengajarkan kepada kami bahwa mengingat Allah SWT itu bermanfaat serta perlu, serta merupakan salah satu tindakan terindah sebagai seorang Muslim.

Aktif terlibat bersama Al-Qur’an

Al-Qur’an selamanya jadi sumber kebenaran dan pengetahuan utama dan tak terbantahkan di dalam Islam. Nabi Muhammad mengingatkan kami bahwa Al-Qur’an akan selalu jadi cahaya kebenaran di dalam banyak perselisihan kami juga bahwa bersama mengingat juga secara aktif terlibat bersama Al-Qur’an kita pada kelanjutannya bakal di bimbing dengan benar.

Meneladani Sifat Tetap Rendah Hati Rasulullah

Nabi Muhammad SAW adalah umpama puncak kerendahan hati, juga sejumlah cerita berkenaan perilakunya tidak hanya bersama keluarga juga sahabatnya tetapi juga musuh-musuhnya senantiasa menjadi pelajaran penting bagi kita semua. Mengajarkan kami keindahan kerendahan hati juga pentingnya kerendahan hati, pelajaran Nabi Muhammad berkenaan kerendahan hati membantu membimbing kami lagi ke esensi sejati Islam.

Menteladani Kebiasaan Rasulullah Memberi Sedekah

“Bersedekahlah Segera, karena itu menghalangi bencana.” HR-Tirmidzi, Hadits 589

Pada hadist maulid nabi, kebanyakan penduduk berbondong-bondong ke Musholla atau masjid dengan membawa makanan untuk di bagikan kepada para jamaah yang datang. Dengan ini secara tidak langsung membiasakan masyarakat untuk bersedekah bersama dengan yang terbaik.

Bersikap Baik Kepada Tetangga Anda

“Siapa pun yang percaya kepada Tuhan dan hari Akhir tidak boleh menyakiti sesamanya. Siapapun yang percaya pada Tuhan dan hari Akhir mesti menjamu tamunya dengan murah hati dan harus mengatakan apa yang baik, atau diam.” Sahih Bukhari: Vol. 8, buku 73, no. 47

Nabi Muhammad SAW mengajarkan bagaimana sikap kita kepada kerabat dan orang lain. Pada saat marhaban maulid nabi, tentu kita bakal diingatkan tentang pentingnya sikap baik kepada sesama dan tetangga.

Pentingnya Bersikap Adil

Ketahui menyambut maulid nabi muhammad saw – Kita tidak hanya kudu baik serta bijaksana kepada orang-orang di kira-kira kita, tapi kami terhitung kudu adil dan adil kepada seluruh orang yang kita jumpai di dalam hidup. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita bahwa tidak peduli siapa yang Anda temui, apakah mereka kawan atau musuh, Kamu perlu memperlakukan mereka sebagaimana Anda mengidamkan mereka memperlakukan Kamu. Ini, menurut Nabi, adalah tindakan amal yang baik.

Tidak Memiliki Kemarahan di Hati

Nabi Muhammad SAW tetap jadi puncak dari karakter juga kualitas manusia yang terbaik, juga dari sifat-sifat itu adalah kendalinya atas emosinya. Menghilangkan amarah dari diri sendiri adalah salah satu faktor terpenting dari jadi seorang Muslim yang taat. Dengan mempelajari langkah menangani persoalan apa pun lewat nilai-nilai Islam, seseorang bisa mendukung menghalau kemarahan yang tidak sehat juga konsekuensi yang berawal dari reaksi kemarahannya.

Menumbuhkan Sikap Mencintai Rasulullah SAW

Dengan tentang maulid nabi muhammad saw, kita dapat tambah mencintai Rasulullah SAW. Karena terhadap selagi hukum merayakan maulid nabi muhammad saw biasanya dibacakan mengenai riwayat Rasulullah, membaca sholawat Nabi juga lainnya.

Hikmah dari kisah maulid nabi muhammad saw

Ketahui menyambut maulid nabi muhammad saw – Dengan adanya makna peringatan maulid nabi ini telah tentu umat islam di sekitar acara serta yang turut merayakan acara surat tentang maulid nabi muhammad saw dikehendaki dapat mengingat kembali berkenaan gigihnya perjuangan Nabi Muhammad SAW didalam berdakwah dan mengemukakan ajaran Agama Islam.

Berikut di bawah ini sebagian hikmah dari puasa di hari maulid nabi:

  1. Dengan dalil tentang maulid nabi dapat mengajak orang supaya membaca shalawat, padahal shalawat itu sendiri udah diperintahkan oleh Allah S.W.T. Sebagaimana disebutkan didalam Al Quran yang artinya : “Sesungguhnya Allah S.W.T dan para malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi wahai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kalian untuknya dan ucapkanlah salam sejahtera kepadanya.” (QS. Al-Ahzab; 56)
  2. Peringatan hikmah maulid nabi saw sebagai ungkapan kecintaan serta kerinduan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena sementara acara maulid nabi menurut islam di selenggarakan sholawat bersama sebagai wujud kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW.
  3. Sebagai peneguhan ulang rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kecintaan seorang muslim kepada Nabi Muhammad SAW ialah sebuah keniscayaan, sebab ini adalah buah dari keimanan.
  4. Meneladani tingkah laku dan kelakuan mulia Nabi Muhammad SAW di dalam tiap tiap kehidupan kita.
  5. Melestarikan ajaran dan juga misi perjuangan Nabi Muhammad SAW.

Di atas sekilas tentang sejarah, pelajaran serta hikmah yang sanggup dipetik dari Ketahui menyambut maulid nabi muhammad saw.