Tahukah anda apa arti maulid nabi

Diposting pada

Tahukah anda apa arti maulid nabi. Merayakan maulid nabi lengkap udah jadi tradisi yang tetap di jalankan oleh sebagian umat Muslim di Indonesia terhadap tanggal 12 Rabiul Awal. Ada banyak pelajaran yang dapat kita petik dari kelahiran Nabi Muhammad SAW yang biasanya termasuk di jelaskan waktu perayaan kisah tentang maulid nabi.

Nabi Muhammad SAW lahir di Makkah terhadap hari Senin 12 Rabiul Awal bertepatan bersama 23 April 571 Masehi dan di kenal termasuk bersama nama th. Gajah gara-gara pada tahun tersebut Makkah terserang oleh Raja Abrahah yang pasukannya mengendarai Gajah. Nabi Muhammad SAW lahir dari bapak bernama Abdullah serta ibu bernama Aminah.

Sejarah Peringatan maulid nabi muhamad saw

Tahukah anda apa arti maulid nabi
Foto ilustrasi by pixabay

AM Waskito dalam karyanya yang berjudul ‘Pro dan Kontra bacaan marhaban maulid nabi’, di dalam tarikh Islam perayaan ayat al qur an dan hadits tentang maulid nabi udah terjadi semenjak ribuan th. yang lalu. Terdapat tiga teori sejarah apa arti maulid nabi muhammad saw tersebut.

Pertama, Maulid di selenggarakan oleh khalifah Ubaid (dari dinasti Fathimiyah) di Mesir yang berhaluan Syiah Ismailiyah (Rafidhah). Dinasti ini berkuasa di Mesir terhadap th. 362-567 H. Perayaan di jalankan sebagai salah satu perayaan saja.

Teori kedua, Tahukah anda apa arti maulid nabi di mulai oleh Gubernur Irbil di wilayah Irak, Sultan Abu Said Muzhaffar Kukabri yang berasal dari Ahlussunnah Wal Jamaah. Di kisahkan, di kala pelaksanaan Maulid oleh Muzhaffar dia menimbulkan ulama, ahli tasawuf, ahli ilmu, serta seluruh rakyatnya. Dia terhitung beri tambahan hidangan, hadiah, hingga sedekah kepada fakir-miskin.

Teori yang terakhir perihal sejarah singkat maulid nabi saw di adakan pertama kali oleh Sultan Shalahuddin Al Ayyubi. Dengan tujuannya menambah stimulan jihad di kalangan kaum Muslimin, sebab sementara itu sedang terjadi Perang salib melawan kaum Salibis dari Eropa serta merebut Yarusalem sehingga penguatan dorongan jihad sangat di perlukan.

Adapun di Indonesia, sejarah makna maulid nabi saw berkembang atas jasa Wali Songo lebih kurang th. 1404an. Perayaan tersebut di adakan dalam rangka menarik hati masyarakat untuk memeluk Islam. Di Jogja serta Solo perayaan maulid terhitung di sebut bersama dengan Gerebeg Mulud gara-gara cara terhadap sementara itu di selenggarakan terhitung upacara nasi gunungan.

Pelajaran Penting dari ayat tentang maulid nabi muhammad

Tahukah anda apa arti maulid nabi
Foto ilustrasi by pixabay

Tahukah anda apa arti maulid nabi – Berikut ini adalah beberapa pelajaran yang mampu di petik sementara sejarah maulid nabi saw:

Mengingat Tauhid (Keesaan Tuhan)

“Tidak ada sekelompok orang atau halaqoh yang mengingat Allah S.W.T, kecuali malaikat mengelilingi mereka, rahmat menutupi mereka, dan ketenangan turun atas mereka, dan Allah S.W.T mengingat (menyebut) mereka sebelum orang-orang yang ada di sisi-Nya.” HR. Tirmidzi

Mengingat Allah SWT, atau Tauhid (Keesaan Allah S.W.T), dapat di bilang salah satu segi paling utama dari menjadi Muslim. Dengan paham Keesaan Allah SWT yang sejati, seseorang bakal mendapatkan bahwa setiap segi menekuni kehidupan Islami yang memuaskan juga menarik bakal berkunjung secara alami dan mudah. Nabi Muhammad mengajarkan kepada kami bahwa mengingat Allah itu berfungsi juga perlu, dan merupakan salah satu tindakan terindah sebagai seorang Muslim.

Aktif terlibat dengan Al-Qur’an

Al-Qur’an senantiasa menjadi sumber kebenaran dan pengetahuan utama dan tak terbantahkan di dalam Islam. Nabi Muhammad mengingatkan kami bahwa Al-Qur’an dapat selamanya menjadi sinar kebenaran di dalam banyak perselisihan kami serta bahwa bersama mengingat dan secara aktif terlibat bersama Al-Qur’an kita pada pada akhirnya dapat di bimbing bersama benar.

Meneladani Sifat Tetap Rendah Hati Rasulullah

Nabi Muhammad SAW adalah contoh puncak kerendahan hati, juga sejumlah cerita mengenai perilakunya tidak cuma bersama keluarga dan sahabatnya tapi juga musuh-musuhnya selalu jadi pelajaran perlu bagi kami semua. Mengajarkan kita keindahan kerendahan hati juga pentingnya kerendahan hati, pelajaran Nabi Muhammad tentang kerendahan hati membantu membimbing kita kembali ke esensi sejati Islam.

Menteladani Kebiasaan Rasulullah Memberi Sedekah

“Bersedekahlah Segera, karena itu menghalangi bencana.” HR-Tirmidzi, Hadits 589

Pada saat sejarah singkat perayaan maulid nabi, kebanyakan masyarakat berbondong-bondong ke Musholla atau masjid dengan membawa makanan untuk di bagikan kepada para jamaah yang datang. Dengan ini secara tidak segera membiasakan masyarakat untuk bersedekah dengan yang terbaik.

Bersikap Baik Kepada Tetangga Anda

“Siapa pun yang percaya kepada Tuhan dan hari Akhir tidak boleh menyakiti sesamanya. Siapapun yang percaya pada Tuhan dan hari Akhir harus menjamu tamunya dengan murah hati dan harus mengatakan apa yang baik, atau diam.” Sahih Bukhari: Vol. 8, buku 73, no. 47

Nabi Muhammad SAW mengajarkan bagaimana sikap kita kepada tetangga serta orang lain. Saat maulid nabi sholawat, tentu kami bakal diingatkan mengenai pentingnya sikap baik kepada sesama serta tetangga.

Pentingnya Bersikap Adil

Tahukah anda apa arti maulid nabi – Kita tidak cuma wajib baik juga bijaksana kepada orang-orang di sekitar kita, namun kita termasuk perlu adil serta adil kepada seluruh orang yang kita jumpai di dalam hidup. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kami bahwa tidak hiraukan siapa yang Kamu temui, apakah mereka rekan atau musuh, Anda kudu memperlakukan mereka sebagaimana Kamu mendambakan mereka memperlakukan Kamu. Ini, menurut Nabi, adalah tindakan amal yang kuat.

Tidak Memiliki Kemarahan di Hati

Nabi Muhammad SAW tetap jadi puncak dari pembawaan dan kualitas manusia yang terbaik, serta dari sifat-sifat itu adalah kendalinya atas emosinya. Menghilangkan amarah dari diri sendiri adalah salah satu segi paling penting dari menjadi seorang Muslim yang taat. Dengan mempelajari cara menanggulangi kasus apa pun lewat nilai-nilai Islam, seseorang sanggup menolong menghilangkan kemarahan yang tidak sehat serta konsekuensi yang berawal dari reaksi kemurkaan.

Menumbuhkan Sikap Mencintai Rasulullah SAW

Dengan doa maulid nabi lengkap latin, kami akan makin mencintai Rasulullah SAW. Karena terhadap saat tujuan maulid nabi muhammad saw umumnya dibacakan berkenaan riwayat Rasulullah, membaca sholawat Nabi serta lainnya.

Hikmah dari perayaan maulid nabi muhammad

Tahukah anda apa arti maulid nabi. Dengan adanya doa maulid nabi lengkap ini udah pasti umat islam di kurang lebih acara dan yang turut merayakan acara peringatan maulid nabi muhammad saw diharapkan sanggup mengingat ulang tentang gigihnya perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah juga mengemukakan ajaran Islam.

Selanjutnya di bawah beberapa hikmah dari hukum maulid nabi:

  1. Dengan sejarah peringatan maulid nabi bisa mengajak orang supaya membaca shalawat, padahal shalawat itu sendiri sudah diperintahkan oleh Allah S.W.T. Sebagaimana disebutkan didalam Al Quran yang artinya : “Sesungguhnya Allah SWT dan para malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi wahai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kalian untuknya dan ucapkanlah salam sejahtera kepadanya.” (QS. Al-Ahzab; 56)
  2. Peringatan riwayat maulid nabi sebagai ungkapan kecintaan dan kerinduan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena selagi acara marhaban maulid nabi di adakan sholawat bersama sebagai wujud kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW.
  3. Sebagai peneguhan lagi rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kecintaan seorang muslim kepada Nabi Muhammad SAW ialah sebuah keniscayaan, sebab ini adalah buah dari keimanan.
  4. Meneladani tingkah laku serta tingkah laku mulia Nabi Muhammad SAW didalam tiap tiap kehidupan kita.
  5. Melestarikan ajaran serta misi perjuangan Nabi Muhammad SAW.

Demikian sekilas mengenai sejarah, pelajaran serta hikmah yang mampu dipetik dari Tahukah anda apa arti maulid nabi.